Psihoterapijski rad sa djecom i adolescentima

istaknuta

Meliha Fejzić

Psihoterapijski rad sa djecom i adolescentima

Psihoterapijski rad sa djecom i adolescentima je specifičan i prilagođen njihovim razvojnim potrebama. Cilj terapije je da pomogne djeci i adolescentima da razumiju i rješavaju svoje probleme, poboljšaju samopouzdanje, razviju emocionalnu regulaciju i nauče vještine komunikacije. Pored rada sa djecom terapeut takođe radi sa roditeljima u cilju unapređenja roditeljskih vještina i podrške za djetetov emocionalni razvoj. Psihoterapija sa djecom i adolescentima može biti od pomoći u prevazilaženju anksioznosti, depresije, traume, problema u ponašanju ili bilo kojih drugih psiholoških poteškoća sa kojima se susreću mališani u svakodnevnom životu.

Cijena: 50 KM (trajanje seanse: 1h)

KONTAKT

Zatražite povratni poziv

Ispunite obrazac ispod mi cemo vam uzvratitit pozivom