O meni

Meliha Fejzić

profesorica pedagogije, sistemska porodična psihoterapeutkinja i sistemska porodična supervizorica
meliha-fejzic

Zvanje profesorice pedagogije sam stekla na Filozofskom fakultetu u Sarajevu. Certificirana sam sistemska porodična psihoterapeutkinja pri Asocijaciji sistemskih terapeuta - Beograd (AST-Evropski akreditovan trening institut za psihoterapiju). Zvanje sistemske porodične supervizorice sam stekla pri Institutu za porodičnu i sistemsku psihoterapiju - Ljubljana.

Članica sam Udruženja za sistemsku praksu i terapiju (USPIT), Mentis - Instituta za sistemsku praksu i psihoterapiju, Sarajevo i Saveza psihoterapeuta BIH. Kao sistemska porodična psihoterapeukinja imam preko 17 godina iskustva u radu sa pojedincima, parovima i porodicama koji se tokom života susreću sa različitim izazovima.

Stručno sam se usavršavala i kroz učešće na konferencijama i edukacijama u zemlji, ali i regionalnim i međunarodnim konferencijama iz oblasti psihoterapije i brige o mentalnom zdravlju. Svoje iskustvo u radu sa porodicama i parovima izlagala sam i na Evropskom kongresu sistemskih porodičnih psihoterapeuta (EFTA 2022).

Od početka rada sa porodicama i pojedincima u fokusu mog interesovanja je promocija porodične psihoterapije, destigmatizacija teškoća sa kojima se porodice i pojedinci svakodnevno suočavaju, kao i destigmatizacija teškoća na polju mentalnog zdravlja. Krize na ličnom planu kao i na planu porodičnih odnosa vidim kao mogućnost za promjene i prostor za lični i porodični rast i razvoj.

Kroz svoj angažman u oblasti psihoterapije zalažem se za poštivanje etičkih principa u radu, kontinuiranoj edukaciji i radu na ličnim procesima profesionalaca, što smatram bitnim preduslovom za kvalitetno pružanje usluga iz oblasti psihoterapije i supervizije.

Uloga majke i značaj koji porodica ima za mene, su bili stalni pokretači u mom procesu profesionalnog rasta i razvoja, i bili dodatna motivacija za razumijevanje izazova sa kojima se porodice i njihovi članovi susreću.

KONTAKT

Zatražite povratni poziv

Ispunite obrazac ispod mi cemo vam uzvratitit pozivom